PLANLEGGING

KVALITET GJENNOM PRESISJONSARBEID

Selskapets planleggings- og produksjonsprosesser ble allerede digitalisert i 2000. Med implementeringen av MegaCAD tegneprogrammet og tilhørende MegaTISCHLER programvare, har vi lykkes med å optimalisere planleggingsforberedelse og  møbelproduksjon.

Alle møbelelementene er tegnet i 3D, med nøyaktig definerte boringer, freser etc.

På denne måten får vi en veldig detaljert arbeidsplan med 2D- og 3D-visualisering med presise dimensjoner. Dette gir kundene våre en veldig presis ide om sluttproduktet.

Vår tekniske tjeneste dekker alle faser av fabrikkplanleggingen:

  • Foreløpig planlegging
  • Designplanleggin
  • Fabrikkplanlegging etter arkitektens utførelsesplanlegging
  • Produksjonsplanlegging / verkstedplanlegging
  • Monterings- og revisjonsplanlegging

Korte produksjons- og monteringstider krever velbegrunnet foreløpig planlegging og det finnes en klar koordinering mellom de som er involvert i planleggingen, slik at uklarheter og motsetninger blir anerkjent og løst på et tidlig stadium.

HIT PRELESS - vår felles vei - mot perfekte møbler