BEDRIFTSINFO

HIT PRELESS d.o.o.
Žlebe 1
1215 Medvode
Slovenia

Registreringsnummer: 5543851000
ID za DDV: SI 71494944
IBAN: SI56 0202 1001 4853 619 (NLB d.d.)
BIC/SWIFT: LJBASI2X

KONTAKT

+386 (0)1 361 90 10

info@hit-preless.si
www.hit-preless.si

Ansvarsfraskrivelse

Juridisk merknad

All informasjon på vårt nettstedet er nøye undersøkt og sjekket. Vi forsøker å kontinuerlig utvide og oppdatere dette informasjonstilbudet. Vi kan imidlertid ikke garantere fullstendighet, nøyaktighet og aktualitet. HIT PRELESS AS forbeholder seg retten til å gjøre endringer eller tillegg til den oppgitte informasjonen.

HIT PRELESS AS påtar seg intet ansvar  for krav i forbindelse med disse nettsteder.  Det samme gjelder for alle andre nettsteder henvist til via hyperkobling, eller sider som henviser til HIT PRELESS AS via hyperkobling.

Innholdet og strukturen til HIT PRELESS AS nettsteder er beskyttet av copyright. Det er ingen innvendinger mot bruk av informasjonen på vårt nettsted for personlig bruk. Reproduksjon av informasjon eller data, spesielt kommersiell bruk av tekster, deler av tekster eller bilder, krever forhåndssamtykke fra HIT PRELESS AS.